Bioversal QF


Vysoko hodnotný penový    
hasiaci prostriedok na    
čistenie a preventívnu    
ochranu pred požiarom    

Bez negatívnych    
ekologických účinkov    
po protipožiarnom zásahu    

Zrýchľuje biologické    
odbúravanie olejov    
a tukov - to znamená    
najvyšší stupeň ochrany    
životného prostredia    

Nebezpečenstvo šmyku    
zapríčineného zbytkami tuku    
a olejov sa priamo znižuje    

pH neutrálna hodnota,    
nepodporuje koróziu    

Dermatologicky nezávadné    

Medzinárodná registrácia:    
DIN 14272-2 / UL-162    
EN 1568-3 /GOST    
ICAO stupeň B    www.bioversal.sk    
www.bioversal.com    

      VYSOKO HODNOTNÝ HASIACI PRODUKT


BIOVERSAL QF je medzinárodne registrovaný hasiaci produkt, ktorý je určený k efektívnej likvidácii požiarov A-B, naviac s dodatočnou schopnosťou ekologickej likvidácii olejových produktov. Mimoriadne dobrá chladiaca vlastnosť chráni ľudské životy, stabilizuje konštrukcie budov a pomáha zamedziť vzniku dymu. Najviac zabraňuje opätovnému vznieteniu. BIOVERSAL QF nie je agresívny voči materiálom a nedráždi pokožku.

Okrem toho chráni životné prostredie pri odbornej likvidácii požiaru a tým spĺňa platné normy.

Odborným zachádzaním s produktom BIOVERSAL QF sa chráni životný priestor rastlín, zvierat a mikroorganizmov, pretože sa značne zníži alebo zamedzí jeho poškodenie škodlivinami a tým zostáva zachovaná kvalita vody. Prirodzená rovnováha vodného hospodárstva a tak isto rovnováha vodného prostredia v biologických čistiarňach odpadových vôd nie je narušená použitím produktu BIOVERSAL QF. Výrobky BIOVERSAL podporujú samočistiacu silu prírody po požiaroch a olejových haváriách! Preto treba uprednostniť' pri použití vo voľnej prírode BIOVERSAL QF.

BIOVERSAL QF je mimoriadne vhodný a v súlade so životným prostredím pri preventívnom nasadení, napr. pri prevencii nebezpečenstva vzniku požiaru, alebo výbuchu pri prácach, počas ktorých sa vytvára vysoká teplota (ekologický penový koberec).
Späť